ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ BALINT

Ο πρωταρχικός σκοπός της Ελληνικής Εταιρείας Balint είναι να προωθήσει την έρευνα και την γνώση των ψυχολογικών πτυχών στις σχέσεις ιατρού-ασθενούς, ψυχολόγου-ασθενούς και άλλων εργαζομένων υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικών επαγγελμάτων με τους ασθενείς ή πελάτες τους. Με τον τρόπο αυτό υποστηρίζεται η θετική απόσβεση της θεραπείας/συνεργασίας μέσω της εξέτασης της μεταξύ τους σχέσης, με την μέθοδο Balint.

"Ένας θεραπευτικός διάλογος μπορεί να τεθεί μόνο εάν ο γιατρός είναι σε θέση να λάβει τα μηνύματα που του απευθύνει ο ασθενής και να τα καταλάβει βήμα προς βήμα."


Michael Balint, 1896-1970

Επικοινωνία

Σταδίου 51, TK 11559, Αθήνα

Email.: info@hellenicbalintsociety.gr

Hellenic Balint Society
ΑΦΜ: 996911527
ΔΟΥ: Ά Αθηνών

Τράπεζα Πειραιώς
IBAN: GR 19 0172 0320 0050 3209 3826 792
BIG: PIRBGRAA