Χατήρα Καλλιόπη

Καλλιόπη Χατήρα, B.A., M.Sc., PhD

B.A. στην Ψυχολογία, M.Sc. στην Ψυχοπαθολογία, M.Sc. στην Γενετική Ψυχολογία, DEA. στην Κλινική Ψυχολογία, PhD. στην Κλινική Ψυχολογία

π. Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης

Ομάδες Βalint

Στοιχεία επικοινωνίας

Email:
kalliopi.chatira@hellenicbalintsociety.gr

Σύντομο βιογραφικό

Σπουδές

    1976,  Diplome für Angewande Psychologie Δίπλωμα Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας: Academie für Angewande Psychologie, Ζυρίχη, Ελβετία.
    2. 1978, Diplôme en Maitrise: Δίπλωμα ειδικότητας στην Κλινική Ψυχολογία-
    Ψυχοπαθολογία (C4 μείζων Certificat en Psychopathologie) και στη Γενετική
    (ελάσσων C3 Certificat en Génétique).Université Louis Pasteur- Strasbourg I,
    Στρασβούργο, Γαλλία.
    3. 1979, Diplôme des Études Approfondies (DEA): Δίπλωμα Εμπεριστατωμένων Σπουδών στην Κλινική Ψυχολογία.Université Louis Pasteur- Strasbourg I, Στρασβούργο, Γαλλία.
    4. 1985, Doctorat de 3ème Cycle: Διδακτορικό Δίπλωμα. Université Louis Pasteur- Strasbourg I, Στρασβούργο, Γαλλία.

Επαγγελματική εμπειρία

1980-1985. Υπηρετώ, με σύμβαση έργου, ως Κλινικός Ψυχολόγος στη Β’ Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών του Νοσοκομείου Παίδων “Π. &. Α. Κυριακού”.
1985-2000. Εντάσσομαι στην Ιατρική Υπηρεσία στον Παθολογικό Τομέα με τον Βαθμό Α’, όπου υπηρετώ ως Κλινικός Ψυχολόγος και έχω την ευθύνη του Τμήματος της Παιδιατρικής Ψυχολογίας του Νοσοκομείου Παίδων “Π.& Α. Κυριακού”.

Ακαδημαϊκές θέσεις

1993-1996. Διδάσκουσα (407/80)  Κλινικής Ψυχολογίας στο Τμήμα Ψυχολογίας
του Πανεπιστημίου Κρήτης (Π.Κ.)

2001- 2004. Επίκουρος Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας του Π.Κ.

2005-2009 Μόνιμη Επίκουρος καθηγήτρια Κλινικής ψυχολογίας Π.Κ.

2010 –  2013  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας του Π.Κ.

2014 -2018 Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας του Π.Κ.

Μετεκπαίδευση και Επιμόρφωση

Δανία (Arhus) 2002

10 ήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο του Κέντρου Ψυχικής Υγείας στο Arhus (Δανία) δομών εξωνοσοκομειακής αντιμετώπισης ΑΜΕΑ

Γαλλία (Paris) 2003

10 ήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο της ΑΕΜΟ (Action Educative en Milieu Ouvert) για το παιδί και την οικογένεια σε κρίση ή σε κίνδυνο.

Γαλλία Paris– Besançon) 2004

5ήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο της ΑΕΜΟ (Action Educative en Millieu Ouvert) για το παιδί και τον έφηβο με αποκλίνουσες κοινωνικές συμπεριφορές (παραβατικός ανήλικος)

Γαλλία (Université Lumière-Lyon 2) 2004-2009

Σεμινάρια στο ΜΠΣ (Master) στα πλαίσια ανταλλαγής καθηγητών (Πρόγραμμα Erasmus-Socrates). Η διδασκαλία μου, υπό μορφή σεμιναρίων των 8-10 ωρών (δύο φορές ανά ακαδημαϊκό έτος) και αποτελείται από σειρά μαθημάτων στο πεδίο της ψυχοδυναμικής παρέμβασης στο παιδί και τον έφηβο μέσα από τις προβολικές δοκιμασίες (π.χ., σχέδιο, τεστ, λόγος), του συμβολισμού και της δημιουργικότητας.

Γαλλία (Université Lumière–Lyon 2). 2010-1015

Συνεργασία στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus-Socrates. Με το Centre de Recherche de la Psychopathologie et Psychologie Clinique (C.R.P.P.) Ανταλλαγή καθηγητών για εκπαιδευτικό έργο σε ΠΜΣ και διδακτορικό επίπεδο σπουδών

Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών

    Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων (Σ.Ε.Ψ.)
    Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία (ΕΛ.Ψ.Ε.)
    Society for Behavioral Pediatrics.
    Association for the Care of Children’s Health.
    American Society of Peadiatrics Hematology-Oncology.
    European Health Psychology
    S.P.O. European Society of Psychosocial Oncology.
    S.P.O. Hellenic Society of Psychosocial Oncology (ιδρυτικό μέλος).
    Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Αιματολογίας.
    Ελληνική Εταιρεία Κοινωνικής Παιδιατρικής.
    Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία (επίτιμο μέλος)
    Ελληνική Αντικαρκινική Δράση (ιδρυτικό μέλος)
    ΦΛΟΓΑ. Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Καρκίνο (ιδρυτικό μέλος).
    ΕΛΠΙΔΑ. Σύνδεσμος Γονιών Παιδιών με Καρκίνο Κύπρου (επίτιμο μέλος)
    Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Πρόληψης της Σεξουαλικής κακοποίησης (ιδρυτικό μέλος)
    Ινστιτούτο Ψυχοσωματικής Μελέτης και Έρευνας: Επιστημονική μη κερδοσκοπική Εταιρεία (Ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος του Δ.Σ από το 1996-2007).
    Κέντρο Ψυχολογικής Έρευνας (ιδρυτικό μέλος)

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα εστιάζονται κυρίως τους τομείς της Κλινικής Ψυχολογίας και της Ψυχολογίας Υγείας για παιδιά και εφήβους, και η έρευνά μου επικεντρώνεται στην ποιότητα ζωής των παιδιών και εφήβων με χρόνια, σοβαρά και απειλητικά για τη ζωή νοσήματα (π.χ., καρκίνος). Συγκεκριμένα, επικεντρώνεται:  α) στις τεχνικές της Κλινικής Ύπνωσης στην αντιμετώπιση του πόνου, β) στη διερεύνηση του Μετατραυματικού Συνδρόμου (PTS) σε παιδιά και εφήβους με σοβαρά προβλήματα υγείας, γ) στην ψυχοδυναμική προσέγγιση του τραύματος και του πόνου που απορρέει από αυτό (σωματικός –ψυχικός πόνος), και δ) στη χρήση ειδικών προβολικών δοκιμασιών (π.χ., παιδικό σχέδιο, HPT- Hatira’s Projective Technique)- για την αξιολόγηση και τη θεραπεία παιδιών και εφήβων με προβλήματα σωματικής και ψυχικής υγείας.

Δημοσιεύσεις

    Μονογραφίες  3 (τρεις) 1996, 2000, 2006.
    Επιστημονική Επιμέλεια ξενόγλωσσων βιβλίων 4 (τέσσερες) 2007, 2008, 2010, 2011.
    Ειδική έκδοση Ε.Α.Ε. (άλμπουμ) 1996.
    Ειδικές εκδόσεις εγχειρίδια (Booklets) Κλινικής Συμβουλευτικής Παρέμβασης για παιδιά με προβλήματα υγείας: 6 (έξι) εγχειρίδια 1983,1984,1986,1990,1997,1997.
    22 (είκοσι δύο) κεφάλαια σε συλλογικούς επιστημονικούς τόμους και 3 (τρία λήμματα σε λεξικό ψυχολογίας.
    23 (είκοσι τρία) άρθρα σε διεθνή περιοδικά με κριτές και 5  (πέντε σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές.
    32 (τριάντα δύο) άλλες δημοσιεύσεις (Abstracts in the Proceedings) σε πρακτικά συνεδρίων και διεθνή περιοδικά με κριτές.
    Συμμετοχή σε 61 διεθνή και 88 ελληνικά συνέδρια.

Citation Index

Επισημαίνονται 841 : Αναζήτηση Απρίλιος 2018 για  13/ 26 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, βιβλία, διατριβές, και άλλα επιστημονικά έντυπα (επισυνάπτεται).h-intex 29   23 , 9n books citation intex 149

Guest Editor Board editor

    Επιστημονικό Περιοδικό Τμήματος Ψυχολογίας Π.Κ. «Ελεύθερνα» (2012-2013)
    2013-2014 The Open Journal of Pain (TOPAINJ)

Special Issue The Psychoanalytic Approach of Pain

    Μέλος της συντακτικής επιτροπής του Επιστημονικού Περιοδικού του Τμήματος Ψυχολογίας Π.Κ. «Ελεύθερνα» (2005- )
    Journal of Child Psychology & Psychiatry (IF 6.226)

Κριτής Επιστημονικών Περιοδικών

    Το Επιστημονικό περιοδικό του Τμήματος Ψυχολογίας «Ελεύθερνα».
    Journal of Immigrant and Minority Health
    Death Studies
    The Open Journal of Pain (TOPAINJ)
    ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΕΛΨΕ)
    Journal of Child Psychology & Psychiatry

Οργάνωση συνεδρίων- Ημερίδων

Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίων

    Συμμετοχή ως μέλος της Οργανωτικής ή της επιστημονικής επιτροπής σε 5 (πέντε) Διεθνή συνέδρια και 6 (έξι) πανελλήνια.
    Οργάνωση ενός Διεθνούς Συνεδρίου και 6 (έξι) Επιστημονικών Ημερίδων (2 με διεθνή συμμετοχή).
    Συμμετοχή και οργάνωση σε 17 Διεθνή και Ελληνικά Workshops & Round Table Discussions

Επικοινωνία

Σταδίου 51, TK 11559, Αθήνα

Email.: info@hellenicbalintsociety.gr

Hellenic Balint Society
ΑΦΜ: 996911527
ΔΟΥ: Ά Αθηνών

Τράπεζα Πειραιώς
IBAN: GR 19 0172 0320 0050 3209 3826 792
BIG: PIRBGRAA