Ομάδα BALINT στην Αθήνα

Ομάδα BALINT στην Αθήνα:
Έναρξη : 12 Οκτωβρίου 2019. Μία φορά το μήνα.
Ώρα : 9.30-12.45, 4 συνεδρίες.
Συντονιστές : Άλκηστις Ηγουμενάκη, Αργυριάδου Στέλλα
Διεύθυνση : Γ΄ Σεπτεμβρίου 8, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα

Εγγραφή : info@hellenicbalintsociety.gr

 

Επικοινωνία

Σταδίου 51, TK 11559, Αθήνα

Email.: info@hellenicbalintsociety.gr

Hellenic Balint Society
ΑΦΜ: 996911527
ΔΟΥ: Ά Αθηνών

Τράπεζα Πειραιώς
IBAN: GR 19 0172 0320 0050 3209 3826 792
BIG: PIRBGRAA