Εβδομάδα Balint

Εβδομάδα Balint από 16-23 Οκτωβριου

Hotel Kalimera Kriti, 72400 Σίσι, Λασιθίου

kalimerakriti.gr


Καθημερινά 9.00 -12.00

Συνολικά 28 Συνεδρίες ομάδων Βalint.

 

Συντοντιστές :
Άλκηστις Μαρία Ηγουμενάκη Συντονίστρια ομάδων Βalint,
Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Βalint
Μαρία Μπακόλα, Συντονίστρια ομάδων Βalint,
Γραμματέας Ελληνικής Εταιρείας Βalint
 
Αναγνωρίζονται διεθνώς για την εκπαίδευση στον Συντονισμό Ομάδων Μπάλιντ η παρουσία σε 28 Συνεδρίες ομάδων Balint.

 

Κόστος συνολικό 250€ για όλη την εβδομάδα (28 Συνεδρίες) για μέλη της εταιρείας και 280€ για μη μέλη. Φοιτητές 200€.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται coffee break και πιστοποιητικό παρακολούθησης διεθνώς αναγνωρισμένο.

 

Επικοινωνία

Σταδίου 51, TK 11559, Αθήνα

Email.: info@hellenicbalintsociety.gr

Hellenic Balint Society
ΑΦΜ: 996911527
ΔΟΥ: Ά Αθηνών

Τράπεζα Πειραιώς
IBAN: GR 19 0172 0320 0050 3209 3826 792
BIG: PIRBGRAA