Εποπτεία

Η ομάδα εποπτείας δίνει την ευκαιρία στους νέους συντονιστές των ομάδων Balint, όπως και στους εκπαιδευόμενους, να παρουσιάσουν τις δικές τους ομάδες Balint και να εποπτεύσουν την εργασία τους.

Οι εκπαιδευόμενοι συντονιστές μέλη της Ελληνικής Εταιρίας Balint μπορούν 2 φορές τον χρόνο να εποπτεύσουν δωρεάν την ομάδα τους στην Ελληνική Εταιρία Balint.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνία

Σταδίου 51, TK 11559, Αθήνα

Email.: info@hellenicbalintsociety.gr

Hellenic Balint Society
ΑΦΜ: 996911527
ΔΟΥ: Ά Αθηνών

Τράπεζα Πειραιώς
IBAN: GR 19 0172 0320 0050 3209 3826 792
BIG: PIRBGRAA