Εποπτεία

Η ομάδα εποπτείας δίνει την ευκαιρία στους νέους συντονιστές των ομάδων Balint, όπως και στους εκπαιδευόμενους, να παρουσιάσουν τις δικές τους ομάδες Balint και να εποπτεύσουν την εργασία τους.

Οι εκπαιδευόμενοι συντονιστές μέλη της Ελληνικής Εταιρίας Balint μπορούν 2 φορές τον χρόνο να εποπτεύσουν δωρεάν την ομάδα τους στην Ελληνική Εταιρία Balint.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ