Φοιτητές

Οι μεικτές ομάδες Balint επαγγελματιών και φοιτητών, είναι πολύ αποτελεσματικές διότι, σε μία ομάδα Balint οι επαγγελματίες ειδικοί μπορούν να συνεισφέρουν με τις δικές τους εμπειρίες στην μάθηση φοιτητών. Η Ελληνική Εταιρία Balint υποστηρίζει την σύνθεση τέτοιων ομάδων.

Στους φοιτητές που παίρνουν μέρος σε μία ομάδα Balint στην Ελληνική Εταιρία Balint, ή σε ομάδες αναγνωρισμένων Συντονιστών και τακτικών μελών της Ελληνικής Εταιρίας Balint, τους αναγνωρίζεται μέρος της εργασίας τους στην ελληνική ομάδα Balint της Ελληνικής Εταιρίας Balint στην εκπαίδευση συντονισμού ομάδας Balint, εάν θελήσουν να την ακολουθήσουν αργότερα.

Κριτήρια για την εγγραφή φοιτητών σε μία ομάδα Balint είναι:

  1. να έχει ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος των σπουδών τους και
  2. οι φοιτητές να έχουν κάνει, ή να κάνουν την πρακτική τους εξάσκηση ώστε να υπάρχει επαφή με ασθενείς.

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 

Χρησιμότητα Ομάδων Balint στους φοιτητές

 

Ως φοιτητής στην αρχή της σταδιοδρομίας σας ίσως έχετε ήδη βιώσει κάποιες επαφές με ασθενείς ή πελάτες. Ιδιαίτερα όταν εργάζεστε ή κάνετε πρακτική σε μια κλινική, ίδρυμα ή κάποιον οργανισμό βρίσκεστε αντιμέτωποι με πολλές απαιτήσεις όπως την εξοικείωση με τις πρακτικές διαδικασίες, τη διάγνωση, την εξεύρεση λύσεων σε προβλήματα κ.λ.π.

Ο χρόνος δεν είναι πολύς για να ασχοληθείτε εκτενώς με τον ασθενή ή τον πελάτη (ανάλογα με την εργασία), τις ανησυχίες και τα προβλήματά του. Έτσι, μερικές από αυτές τις επαφές μπορεί σύντομα να ξεχαστούν, μερικές μπορεί να λειτουργήσουν κυρίως ως υπενθύμιση για συγκεκριμένους προβληματισμούς, αλλά υπάρχουν πάντα επαφές με πρόσωπα που μας μένουν στη μνήμη. Καμία φορά μάλιστα μας προβληματίζουν και συχνά επιθυμούμε να ανταλλάξουμε με κάποιον πληροφορίες και γνώμη. Αυτά τα περιστατικά μπορεί να αφορούν έναν ετοιμοθάνατο (ή τους συγγενείς του), ή έναν «δύσκολο /κουραστικό» ασθενή ή πελάτη. Υπάρχουν ατελείωτοι λόγοι για τους οποίους συγκινούμαστε από μια συγκεκριμένη συνάντηση, «ταραζόμαστε» συναισθηματικά ή ίσως νοιώθουμε αβέβαιοι, χωρίς κάποιον ιδιαίτερο λόγο. Οι σπουδές και η πρακτική εργασία των φοιτητών, συχνά δεν προσφέρουν αρκετό περιθώριο για την αντιμετώπιση τέτοιων επαφών.

Ο ασθενής, ο πελάτης, ο χρήστης κοινωνικών υπηρεσιών κλπ., αντιμετωπίζεται αποκλειστικά σαν «περιστατικό» χωρίς να δίνεται ο αναγκαίος χώρος για την ανάλυση της «σχέσης» και τη ψυχοδυναμική της. Και όμως αυτή ακριβώς η ανάλυση, η αναζήτηση και η ευαισθητοποίηση έχει αποφασιστική σημασία για την περαιτέρω επαγγελματική εξέλιξη και την αποτελεσματικότητα του στόχου. Ακριβώς αυτό το κενό στην εκπαίδευση, έρχεται να συμπληρώνει το εργασία στην ομάδα Balint, προσφέροντας την ευκαιρία στους φοιτητές να ασχοληθούν βαθύτερα με τη δυναμική της σχέσης μεταξύ επαγγελματία και ασθενή/πελάτη, να αναπτύξουν κατανόηση των συμβάντων, αλλά και νέους τρόπους αντιμετώπισης δυσκολιών οποιασδήποτε μορφής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε μία ομάδα μελλοντικών συντονιστών ελληνικών ομάδων Balint θα λάβουν υποχρεωτική συνέντευξη δωρεάν με έναν υπεύθυνο της Ελληνικής Εταιρίας Balint για να αξιολογήσουν τις γνώσεις, την εμπειρία και τις ικανότητές τους.

 


Επικοινωνία

Σταδίου 51, TK 11559, Αθήνα

Email.: info@hellenicbalintsociety.gr

Hellenic Balint Society
ΑΦΜ: 996911527
ΔΟΥ: Ά Αθηνών

Τράπεζα Πειραιώς
IBAN: GR 19 0172 0320 0050 3209 3826 792
BIG: PIRBGRAA