Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΠΑΛΙΝΤ/BALINT» / “HELLENIC BALINT SOCIETY”

 

Κατεβάστε σε ".pdf"