Σκοπός

Αναλυτικά οι σκοποί της Εταιρείας
 1. Ο πρωταρχικός σκοπός της Εταιρείας είναι να προωθήσει, με την βοήθεια της ομαδικής εργασίας Balint, την έρευνα και την γνώση των ψυχολογικών πτυχών στη σχέση ιατρού-ασθενούς, ψυχολόγου-ασθενούς και άλλων εργαζομένων υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικών επαγγελμάτων, βοηθώντας στην προώθηση της συνεργασίας με τον ασθενή / πελάτη, μέσω της εξέτασης με την μέθοδο Balint της μεταξύ τους σχέσης.
 2. Η εφαρμογή της μεθόδου Balint, της περαιτέρω ανάπτυξης της και προώθησης της, ιδίως στο πλαίσιο των υπηρεσιών υγείας και φροντίδας και αυτής των Ψυχοθεραπευτών.
 3. Η εισαγωγή της μεθόδου εργασίας Balint σε δομές υγείας και φροντίδας και στην εκπαίδευση των φοιτητών Σχολών Επαγγελμάτων Υγείας για την προώθηση της ψυχοσωματικής σκέψης και δράσης για τη θετική έκβαση της θεραπείας.
 4. Η προώθηση της επιστημονικής έρευνας στην ανάπτυξη των εργασιών Balint, όπως και των ελληνικών ομάδων Balint.
 5. Η εκπαίδευση αυτών που θα λειτουργήσουν ως “συντονιστές ομάδας Balint” και η εποπτεία τους  με βάση τα πρότυπα της Ιnternational Balint Federation.
 6. Η υποστήριξη προγραμμάτων εκπαίδευσης ιατρών και ιδιαίτερα ενός προγράμματος με τίτλο “Πρωτοβάθμια Ψυχοσωματική Φροντίδα”, της οποίας οι ομάδες Balint αποτελούν ουσιαστικό μέρος.
 7. Η ανάπτυξη ενός πλαισίου κριτηρίων και δεδομένων πιστοποίησης εκπαίδευσης και άσκησης ελληνικών ομάδων Balint, αντίστοιχων της Ιnternational Balint Federation, στα οποία μπορούν να προσφεύγουν οι μεμονωμένες ομάδες Balint στην Ελλάδα.

Απώτερος σκοπός, ειναι η υποστήριξη της εκπαίδευσης Ιατρών στην “Πρωτοβάθμια Ψυχοσωματική Φροντίδα”, της οπoίας οι ομάδες Balint είναι αναπόσπαστο κομμάτι.


Επίτευξη του σκοπού

Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρία:

 

 1. Διοργανώνει εκπαιδευτικά συνέδρια σε εθνικό επίπεδο, όπου γιατροί, ψυχολόγοι, άλλοι επαγγελματίες υγείας, φοιτητές ιατρικής και ψυχολογίας αλλά και άλλων Σχολών Υγείας και κοινωνικών επαγγελμάτων μπορούν να λαβαίνουν μέρος για ολοκλήρωση των σπουδών τους.
 2. Καθιερώνει και πλαίσια για το σχεδιασμό και ανάπτυξη διαδικασιών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των σχετικών με την εκπαίδευση “συντονιστών ομάδος Balint”, και χορηγεί πιστοποιητικά μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης των προγραμμάτων αυτών.
 3. Υποστηρίζει και επιβλέπει την εκπαίδευση των εκπαιδευομένων “συντονιστών ομάδων Balint”.
 4. Οργανώνει ημερίδες με ειδικό χαρακτηριστικό αυτών την ενοποιητική αλληλοσύνδεση μορφών διαλέξεων και εργασία σε ομάδα Balint και εκδίδει το σχετικό πιστοποιητικό παρακολούθησης.
 5. Συνεργάζεται με τη Διεθνή Ομοσπονδία Balint (Ιnternational Balint Federation) και με άλλες Εταιρίες Balint ανταλλάσσοντας και πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση που παρέχουν.
 6. Προωθεί και υποστηρίζει την έρευνα συγκέντρωση εμπειριών σχετικά με τη μέθοδο Balint σε συνεργασία με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ιδιαίτερα τις Σχολές Επιστημών Υγείας προσφέροντας ειδικά προγράμματα και ομάδες για υποστήριξη της εργασίας τους.
 7. Δημοσιεύει ενημερωτικό δελτίο και εκδίδει έντυπα σχετικά με τα θέματα και τους σκοπούς της Εταιρίας.

 

Σε συνεργασία με αναγνωρισμένους συντονιστές ομάδων Balint με πολυετή εμπειρία και πανεπιστημιακούς καθηγητές Ιατρικής και Ψυχολογίας, η Ελληνική Εταιρεία Balint δεσμεύεται να καλύψει αυτό το εκπαιδευτικό κενό στη χώρα μας, δημιουργώντας ένα πλαίσιο καταγεγραμμένων προτύπων και πιστοποιημένης κατάρτισης των συντονιστών ομάδων Balint, ισότιμων με εκείνων άλλων χωρών σε διεθνές επίπεδο.

 

Στην Ελλάδα, υπήρξαν μεμονωμένες προσπάθειες προώθησης των ομάδων Balint χωρίς να τηρείται το σχετικό πλαίσιο κριτηρίων για τον ποιοτικό έλεγχο της κατάρτισης των συντονιστών των ομάδων.

Η Ελληνική Εταιρεία Balint, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, έρχεται να προσφέρει κατάρτιση με βάση τα κριτήρια και τα πρότυπα των αντίστοιχων διεθνών εταιρειών Balint.

Μετά την εγγραφή ως μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Balint, οι γιατροί και οι ψυχολόγοι που πληρούν τα υποχρεωτικά κριτήρια μπορούν να εκπαιδευτούν στον συντονισμό ομάδας Balint.

Η εκπαίδευση γίνεται σύμφωνα με τη διεθνώς προσανατολισμένη εκπαιδευτική διαδικασία και ως εκ τούτου αναγνωρίζεται επίσης από τη διεθνή κοινότητα.

Για διαδικασίες κατάρτισης συντονιστού Ομάδος Balint και τα προγράμματα κάντε κλικ εδώ

Επικοινωνία

Σταδίου 51, TK 11559, Αθήνα

Email.: info@hellenicbalintsociety.gr

Hellenic Balint Society
ΑΦΜ: 996911527
ΔΟΥ: Ά Αθηνών

Τράπεζα Πειραιώς
IBAN: GR 19 0172 0320 0050 3209 3826 792
BIG: PIRBGRAA