Τομείς Εκπαίδευσης

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ BALINT διοργανώνει μεγάλο αριθμό από μαθήματα, συμπόσια, σεμινάρια, διαλέξεις και ημερίδες με πρακτική προσέγγιση σε εθνικό επίπεδο όπου οι γιατροί, οι ψυχολόγοι, οι φοιτητές και τα άτομα άλλων κοινωνικών επαγγελμάτων και στον τομέα της υγείας, μπορούν να πάρουν μέρος, να κάνουν την εμπειρία τους ή και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.

Επίσης προσκομιζόμενες γνώσεις γύρω από την Ψυχοσωματική σε συνδυασμό με την απαραίτητη άσκηση σε ομάδες Balint, αποτελούν κριτήρια ποιότητας της προσφερόμενης θεραπείας κάθε ειδικού.

Οι ελληνικές ομάδες Balint και παρακολούθηση μίας διδακτικής ενότητας έχουν επιστημονικό συνοδευτικό χαρακτήρα μιας σπουδής και πιστοποιούνται έτσι ώστε μπορούν να πιστωθούν για ιατρική και ψυχολογική περαιτέρω εκπαίδευση.