Ποιοι είμαστε

Ελληνική Εταιρεία Balint / Μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Balint (IBF)

Καλωσορίσατε στην Ελληνική Εταιρεία Balint!  

H Εταιρεία ιδρύθηκε το 2018 ως μία μη κερδοσκοπική οργάνωση εμπνευσμένη από τις έννοιες και τη μεθοδολογία του Michael Balint και είναι μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Balint από τις αρχές του 2019 με σκοπό να:

 

 • Προωθήσει, μέσω της ομαδικής εργασίας με την μέθοδο Balint, την έρευνα και την γνώση των ψυχολογικών πτυχών στη σχέση ιατρού-ασθενούς, ψυχολόγου-ασθενούς και άλλων εργαζομένων υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικών επαγγελμάτων.
 • Βοηθήσει στην προώθηση της συνεργασίας με τον ασθενή / πελάτη μέσω της εξέτασης με την μέθοδο Balint της μεταξύ τους σχέσης.
 • Διασφαλίσει την ποιότητα στην ιατρική και θεραπευτική εργασία.
 • Συνεισφέρει στην πρόληψη της προσωπικής εξουθένωσης (burnout) των εργαζομένων.


H μέθοδος έχει εκτιμηθεί και εφαρμόζεται και σε πολλές χώρες και άλλα κοινωνικά επαγγέλματα, όπως σε κλινικούς ψυχολόγους, δασκάλους, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές, παιδαγωγούς κ.λ.π., για την διασφάλιση της ποιότητας στην ιατρική και θεραπευτική εργασία όσο και για την πρόληψη της προσωπικής εξουθένωσης (burnout). Έχει γίνει υποχρεωτική για την ειδικότητα της γενικής Παθολογίας και της Γυναικολογίας στην Γερμανία, ενώ συζητείται η υποχρεωτική παρακολούθηση της για όλες τις υπόλοιπες ειδικότητες στο πλαίσιο της «Πρωτοβάθμιας Ψυχοσωματικής Φροντίδας».


 

Συνοπτικά η Εταιρία στοχεύει στα εξής:

 • Δημιουργία και στήριξη μελών και των επαγγελματιών συντονιστών ομάδων Balint.
 • Προώθηση των εκπαιδευτικών εργασιών της Εταιρίας και ενθάρρυνση και αύξηση της συμμετοχής σε αυτές.
 • Διδασκαλία της χρήση και την αποτελεσματικότητας των ομάδων Balint.
 • Η Εταιρία ακολουθεί το πρότυπα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Balint (International Balint Federation).

 

www.balintinternational.com

 

Η Ελληνική Εταιρία Balint, σε συνεργασία με αναγνωρισμένους συντονιστές ομάδων Βalint με μακρόχρονη εμπειρία και καθηγητές Πανεπιστημίου Ιατρικής και Ψυχολογίας, δεσμεύεται να καλύψει το κενό αυτής της εκπαίδευσης στην χώρα μας, ορίζοντας ένα πλαίσιο όπως αυτό των Εταιριών Balint της διεθνούς κοινότητος, με καταχωρημένα κριτήρια ποιότητος και προτύπων εκπαίδευσης για τους συντονιστές ομάδων Balint και εκπαίδευσης άλλων επαγγελματιών και στο οποίο πλαίσιο μπορούν να προσφεύγουν και οι μεμονωμένες ελληνικές ομάδες Balint στην Ελλάδα.

“Σημαντικό είναι να μάθεις τον άνθρωπο που έχει μία ασθένεια παρά την ασθένεια που έχει ένας άνθρωπος.”


Ιπποκράτης

Διεθνής Ομοσπονδία Balint / International Balint Federation

Η Διεθνής Ομοσπονδία Balint (IBF) ιδρύθηκε το 1972 στο Παρίσι με τη συγχώνευση της γαλλικής (ιδρύθηκε το 1967), της αγγλικής (ιδρύθηκε το 1969), της ιταλικής (ιδρύθηκε το 1971) και της βελγικής εταιρίας Balint (ιδρύθηκε το 1971).

Οι στόχοι της IBF είναι:

 • Να φέρει σε επαφή τις χώρες μέλη και να τις κρατήσει σε διαρκή επικοινωνία.
 • Να προωθεί την ανάπτυξη της εργασίας Balint και των εταιριών Balint σε ολόκληρο τον κόσμο.
 • Να συμβουλεύει τους συντονιστές των ομάδων και να δημιουργεί ένα πρότυπο για την εκπαίδευσή τους.
 • Να οργανώνει διεθνή συνεδρία, όπου παρουσιάζονται και συζητούνται νεότερα ερευνητικά αποτελέσματα, καθώς και το έργο Balint στις επιμέρους χώρες.
 • Να ενσωματώσει το έργο Balint στην εκπαίδευση των γιατρών σε όλο τον κόσμο.

 

www.balintinternational.com

Επικοινωνία

Σταδίου 51, TK 11559, Αθήνα

Email.: info@hellenicbalintsociety.gr

Hellenic Balint Society
ΑΦΜ: 996911527
ΔΟΥ: Ά Αθηνών

Τράπεζα Πειραιώς
IBAN: GR 19 0172 0320 0050 3209 3826 792
BIG: PIRBGRAA